1sanjay-ki-kalam-se  |   2-4sampadkiya  |   5-6_purushotam-sangam  |   8patra-sampadak-ke-naam  |   9-11jeevan-mein-sanyam  |   12-13baba-ne-diya-jeevandan  |   14-15ravan-ke-das-sir  |  16-18vivah-ka-udeshya  |  19-20sab-bhedo-se-pare  |   21-23karva-chauth  |  24-maya-thagni-hum-pahchani  |   25rajyog-ka-jadu |  28-29rajyog-ne-rog-har-liya  |  32bhatkav-ke-bad-final  |