3 COMMENTS

  1. Wah baba wah drama wah hum sab…..kamal hai baba ki……zara sonal panel ka size toh dekho