1 COMMENT

  1. hame puri tarah se apne ko boatman ke hawale kar ke sanskaron ki rassi katni hain na ….