KANPUR : BK Shashi Behn tying Raksha Bandhan to Member of Paliament, Shri Raja Ram Pal at Centre Barra-2, Kanpur.

img_1344